Treniņu un individuālo nodarbību iespējas oktobrī

Publicēts grafiks Rīgas Nacionālās sporta manēžas mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību grafiks oktobrī. Aicinām izmantot Rīgas sporta manēžas sniegtās iespējas īstenot sportisku un veselīgu dzīvesveidu.

Treniņu un individuālo nodarbību iespējas oktobrī

Mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību iespējas septembrī

Te publicēts grafiks Rīgas Nacionālās sporta manēžas mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību grafiks septembrī.

Treniņu un individuālo nodarbību iespējas septembrī

 

Mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību iespējas augustā

Te publicēts grafiks Rīgas Nacionālās sporta manēžas mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību grafiks augustā.

Treniņu un individuālo nodarbību iespējas augustā

Informācija treneriem un sportistiem – remontdarbi vasaras sezonā

Rīgas Nacionālās sporta manēžas administrācija informē, ka sakarā ar ģērbtuvju un dušu telpu remonta darbiem, manēžā visu veidu treniņu nodarbības tiek pārtrauktas no 1.jūnija līdz 1.augustam.

Noslēdzis iepirkums „Telpu atjaunošanas darbi Rīgas pašvaldības sporta iestādē “Rīgas Nacionālā sporta manēža””

Rīgas Nacionālās sporta manēžas veiktais iepirkums „Telpu atjaunošanas darbi Rīgas pašvaldības sporta iestādē “Rīgas Nacionālā sporta manēža” Maskavas ielā 160, Rīgā”, identifikācijas Nr. RD RNSM 2018/1 ir noslēdzies.

Pamatojoties uz Rīgas Nacionālās sporta manēžas 2018. gada 25. maija lēmumu atzīts par Iepirkuma uzvarētāju kļuva SIA “LVS Building”, piedāvājot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Līgums noslēgts 31.05.2018. NR. RNSM-15-28-lī par kopējo summu EUR 43796.53 (bez PVN).

Abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju treniņu iespējas maijā

Publicēta informācija par Rīgas Nacionālās sporta manēžas mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju treniņu iespējas maijā. Nodarbības un treniņi jāplāno no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.

Sporta manēžas individuālo nodarbību iespējas maijā

Izsludina iepirkumu par telpu atjaunošanas darbiem Rīgas pašvaldības sporta iestādē “Rīgas Nacionālā sporta manēža”

Rīgas Nacionālā sporta manēža veic iepirkumu „Telpu atjaunošanas darbi Rīgas pašvaldības sporta iestādē “Rīgas Nacionālā sporta manēža” Maskavas ielā 160, Rīgā”, identifikācijas Nr. RD RNSM 2018/1. Iepirkuma dokumentācija atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā “Iepirkumi”.

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Iepirkums nav sadalīts daļās un paredzamā līgumcena ir 45 450,00 EUR (bez PVN).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 21. maijam plkst. 14.30 Maskavas ielā 160, Rīgā, 5.kab.

Iepirkuma kontaktpersona: iepirkuma norises jautājumos: Voldemārs Celms, tālrunis: 28659922, e-pasts: rnsm@riga.lv.

Pretendentiem iepirkuma_RDRNSM

Abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju nodarbību iespējas aprīlī

Publicēta informācija par Rīgas Nacionālās sporta manēžas mēneša abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju treniņu iespējas aprīlī. Nodarbības un treniņi jāplāno no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.

Treniņu un individuālo nodarbību iespējas aprīlī

Abonementu īpašnieku un individuālo apmeklētāju treniņu iespējas martā

Te publicēts Rīgas Nacionālās sporta manēžas abonementu īpašniekiem un individuālajiem apmeklētājiem martā pieejamais laiks treniņiem un sporta nodarbībām no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Treniņu un individuālo nodarbību iespējas martā